...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี

(จำนวนผู้เข้าชม 665 ครั้ง)